Speelse en nostalgische belevenissen

Privacy

wetgeving

Privacyverklaring beleef!

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland heet dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).In het kader van de AVG staat deze privacyverklaring op mijn website. Wanneer je van de diensten van beleef! gebruik maakt, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat. 

 

Persoonsgegevens

Beleef! kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat je een reactie achterlaat onder een artikel of bericht of een vraag stelt via het contactformulier. Beleef! verwerkt daarbij je opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en eventueel je telefoonnummer. Bij het afnemen van een dienst worden daarnaast tevens de volgende gegevens verwerkt:

 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum (in sommige gevallen);
 • overige gegevens die je actief verstrekt, zoals telefonisch of in correspondentie;
 • gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • locatiegegevens.

Gegevensverzameling

Beleef! verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van informatie, het invullen van het contactformulier, het doen van bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor activiteiten, trainingen, nieuwsbrief of iets dergelijks. Beleef! verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met beleef! hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

 

Gegevensverwerking

Beleef! verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • je betaling(en) af te kunnen handelen;
 • je een nieuwsbrief of relevante informatie over mijn diensten te kunnen sturen;
 • je te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in mijn diensten of producten;
 • je een offerte te kunnen toesturen;
 • diensten en producten bij je af te leveren;
 • je bezoekersgedrag te analyseren;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 

Bewaren van gegevens

Beleef! bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. Na het beëindigen van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke (fiscale) verplichting (voor facturen geldt een termijn van 7 jaar). Indien wij geen overeenkomst samen hebben, worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard, conform de wettelijke verplichting. Na afloop van deze termijn kunnen de gegevensbestanden door beleef! zonder verdere aankondiging worden vernietigd. Beleef! is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de vernietiging van de gegevensbestanden. 

 

Gegevens aan derden

Beleef! verstrekt de gegevens die jij met mij deelt niet aan derden, alleen indien dit nodig is om mijn overeenkomst met jou uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Het abonneebestand van de nieuwsbrief van beleef! wordt niet aan derden verstrekt.Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit beleef! een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens. Beleef! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als gebruiker van mijn diensten recht:

 • om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan een reactie die je verwijderd wilt hebben bij een oud artikel;
 • om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door beleef!;
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij beleef! een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die beleef! van jou in bezit heeft, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beleefjegeluk.com. Ik zal zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen de gestelde termijn van vier weken) op je verzoek reageren.Iedere nieuwsbrief van beleef! bevat een link waarmee je je hiervoor kunt afmelden.

 

Beveiliging

Als jij van mening bent dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door beleef! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met mij via info@beleefjegeluk.com.

 

Wijzigingen

Beleef! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring op de website voor eventuele updates.

beleef!, mei 2018.