Nostalgische belevenissen

Privacy

wetgeving

Privacyverklaring beleef!

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland heet dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).In het kader van de AVG staat deze privacyverklaring op mijn website. Wanneer je van de diensten van beleef! gebruik maakt, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat. 

Persoonsgegevens

Beleef! kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat je een reactie achterlaat onder een artikel of bericht of een vraag stelt via het contactformulier. Beleef! verwerkt daarbij je opgegeven naam, e-mailadres en IP-adres.

Beleef! verwerkt deze gegevens om indien gewenst met jou in contact te komen. Denk hierbij aan een winactie waar jij aan deelneemt en waar je je naam opgeeft. Indien je hebt gewonnen neem ik via jouw opgegeven e-mailadres contact op.

Bewaren van gegevens

Beleef! bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij aan mij verstrekt. Gegevens worden sowieso niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden

Beleef! verstrekt de gegevens die jij met mij deelt niet aan derden, alleen indien dit nodig is om mijn overeenkomst met jou te uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een winactie; wanneer jij een product wilt winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan dat alleen wanneer ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als gebruiker van mijn diensten recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan een reactie die je verwijderd wilt hebben bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beleefjegeluk.com. Ik zal zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen de gestelde termijn van vier weken) op je verzoek reageren.

Als jij van mening bent dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door beleef! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met mij via info@beleefjegeluk.com.

beleef!, mei 2018.